ذرت دامی


 

  • نوع محصول: ذرت دامی
  • کشور تولید کننده: روسیه ، اکراین ، برزیل 

 مازندران ، آمل ، كيلومتر١٠جاده آمل به سرخرود شهرك مرواريد نبش مرواريد٢
تلفن : ٠١١٤٤٨٥٥٢٣٦ - فکس : ٠١١٤٤٨٥٥٢٤٤
info@zaringhalat.com