جو دامی


  • نوع محصول: جو دامی
  • کشور تولید کننده: روسیه ، قزاقستان ، اکراین
 


مازندران ، آمل ، كيلومتر١٠جاده آمل به سرخرود شهرك مرواريد نبش مرواريد٢
تلفن : ٠١١٤٤٨٥٥٢٣٦ - فکس : ٠١١٤٤٨٥٥٢٤٤
info@zaringhalat.com