کنجاله سویا


  • نوع محصول: کنجاله سویا
  • کشور تولید کننده: آرژانتین ، اکراین ، روسیه 


مازندران ، آمل ، كيلومتر١٠جاده آمل به سرخرود شهرك مرواريد نبش مرواريد٢
تلفن : ٠١١٤٤٨٥٥٢٣٦ - فکس : ٠١١٤٤٨٥٥٢٤٤
info@zaringhalat.com