دانه سویا


  • نوع محصول: دانه سویا
  • کشور تولید کننده: روسیه ، آرژانتین ، اکراین


مازندران ، آمل ، كيلومتر١٠جاده آمل به سرخرود شهرك مرواريد نبش مرواريد٢
تلفن : ٠١١٤٤٨٥٥٢٣٦ - فکس : ٠١١٤٤٨٥٥٢٤٤
info@zaringhalat.com