کنجاله آفتابگردان


 

  • نوع محصول: کنجاله آفتابگردان
  • کشور تولید کننده: روسیه ، اکراین

 مازندران ، آمل ، كيلومتر١٠جاده آمل به سرخرود شهرك مرواريد نبش مرواريد٢
تلفن : ٠١١٤٤٨٥٥٢٣٦ - فکس : ٠١١٤٤٨٥٥٢٤٤
info@zaringhalat.com