كنجاله كلزا


  • نوع محصول: كنجاله كلزا 
  • کشور تولید کننده: ایران ، روسیه 


مازندران ، آمل ، كيلومتر١٠جاده آمل به سرخرود شهرك مرواريد نبش مرواريد٢
تلفن : ٠١١٤٤٨٥٥٢٣٦ - فکس : ٠١١٤٤٨٥٥٢٤٤
info@zaringhalat.com