برنج خارجی


  • نوع محصول: برنج خارجی
  • کشور تولید کننده: پاکستان ، هندوستان ، تایلند
 


مازندران ، آمل ، كيلومتر١٠جاده آمل به سرخرود شهرك مرواريد نبش مرواريد٢
تلفن : ٠١١٤٤٨٥٥٢٣٦ - فکس : ٠١١٤٤٨٥٥٢٤٤
info@zaringhalat.com