حبوبات


  • نوع محصول: حبوبات
  • کشور تولید کننده: ایران ، روسیه ، قزاقستان
 


مازندران ، آمل ، كيلومتر١٠جاده آمل به سرخرود شهرك مرواريد نبش مرواريد٢
تلفن : ٠١١٤٤٨٥٥٢٣٦ - فکس : ٠١١٤٤٨٥٥٢٤٤
info@zaringhalat.com